[pöllöjä]

Tutkimuspalvelut

Millainen tutkimus tai kysely auttaisi Sinun yritystäsi?       Enemmän tutkimuspalveluista    Tutkimusmainos

Kerro yrityksesi tutkimus- tai selvitystarpeesta. Kysy lisää. Pyydä tarjous.
  Puh. 040 585 0190   TkT Liisa Hyvärinen

[omenankukkia mehilainen]

Konsultointipalvelut  kehittämishankkeisiin 

Millainen konsultointi- tai asiantuntija-apu tukisi Sinun yritystäsi?       Enemmän konsultointipalveluista    Milloin ulkopuolisesta asiantuntijasta on apua?    Konsultointimainos

Kukin asiakasyritys on ainutlaatuinen.
Niiden toimeksiannot ovat erilaisia, niin sisällöltään kuin kestoltaan.
Hyvin usein niissä on jotain uutta - jotain, mitä aiemmin ei ole tehty.
Pitkäaikaiset asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä yhdestä paikasta vuosien mittaan saamaansa, laaja-alaiseen apuun.

Kerro yrityksesi konsultointi- tai asiantuntijatarpeesta. Kysy lisää. Pyydä tarjous.
  Puh. 040 585 0190   TkT HHJ Liisa Hyvärinen


   [Liisa LinkedIn] Liisa     [Lisacon Oy LinkedIn]Lisacon Oy        [Lisacon Oy blogi] Blogi        [Lisacon Oy Instagram]